พักห้องละไม่เกิน 2 ท่าน
ราคารวมอาหารเช้า
Extra Bed 700.- บาท / bed/ person (พร้อมอาหารเช้า)

6,990 ฿