พัก 4 ท่าน
ราคารวมอาหารเช้า
Extra Bed 700.- บาท / bed/ person (พร้อมอาหารเช้า)

4,990 ฿